OARK ARKITEKTER MNAL AS  arkitektkontor i Langevåg, Sula kommune, med Arkitekt MNAL Ole-Arne Nybø som faglig og daglig leder, medlem av Norske Arkitekters Landsforbund NAL.

OPPDRAG  påtas i fagområdene arkitektur- byggprosjektering og område-planlegging.  Oppdrag utføres etter Plan- og bygningsloven, TEK 17 og etter kravene som ARK-faglig godkjent arkitektfirma med Ansvarsrett tiltaksklasse 3.

ARKITEKTFAGLIG  kompetanse og flerårig prosjekterfaring, for oppdrag innenfor fagområdet arealplanlegging og arkitekturprosjektering, fra idè til konseptutvikling, totalprosjektering og offentlig saksbehandling av plan- og byggesaker som Ansvarlig søker.

OPPDRAGSGIVERE  ønskes for tilbud utførelse av arkitektfaglig bistand for utvikling av byggeområder og arkitektur-byggprosjektering. 

OARK ARKITEKTER AS

Sentral godkjenning for Ansvarsrett i Direktoratet for Byggkvalitet DIBK for utførelse av prosjektering innenfor følgende godkjenningsområder:

ANSVARLIG SØKER

For alle typer tiltak- Tiltaksklasse 3

PROSJEKTERING

Arkitektur Tiltaksklasse 3

OPPDRAGSOMRÅDER

  • Rehabilitering, ombygging bestående bygning
  • Digitalisering av gamle byggetegninger  
  • Idè- og konseptutvikling av nybygg og tomteområder
  • Arkitekturprosjektering av nybygg og områdeplan
  • Arealplanlegging bolig- industri og maritime anlegg
  • Eiendomsutvikling i samarbeide med oppdragsgiver
  • Offentlig saksbehandling som Ansvarlig søker ttkl 1-3
  • Faglig rådgiver i bygge- og reguleringssaker

Fagområder

OARK ARKITEKTER MNAL AS  har høy kompetanse og prosjekterfaring for programmering, ideutvikling og prosjektering av de fleste typer oppdrag innenfor fagområdene arkitekturprosjektering og regulering.

Ole-Arne Nybø som utførende arkitekt MNAL har som mål å utføre prosjekter med god universell utforming, funksjonalitet, estetikk, fleksibilitet og arealeffektivitet.

Mangeårlig prosjekterfaring i samarbeide med mine oppdragsgivere og styring av prosjektoppdrag, og kan koordinere alle fagområder i tverrfaglige team gjennom planleggingsprosessen.

Primære fagområder spenner fra arealplanlegging med offentlig saksbehandling, bolig og feltutbygging, industribygg, kontor- og forretningsbygg og maritime anlegg.

AutoCad 2D og 3D-Prosjektering, visualisering og modellering utføres i AutoCad Architecture 2021.OARK ARKITEKTER MNAL AS
Vågnesvegen 205, 6030 Langevåg

Mob.tlf: 99 74 12 12
E-post: post@oarkitektmnal.no